การฝึกซ้อมดำน้ำใส กลุ่มกู้ชีพกู้ภัยหางดง

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณคณะกู้ชีพกู้ภัยหางดงทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

งานเลี้ยงวันเกิด

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกมาจัดงานเลี้ยงวันเกิด ที่โรงแรมของเรา ขอขอบคุณ ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

กู้ชีพกู้ภัยน้ำใส

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณคณะกู้ชีพกู้ภัยน้ำใส สันป่าตอง เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา สาขาการโรงแรม

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา สาขาการโรงแรม เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานอบรม สัมมนา ในครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย เชียงใหม่

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »

งานอบรมและฝึกสอนการดำน้ำกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาภัยหางดง

ทางโรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค ขอขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาภัยหางดงทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดงานอบรมและฝึกสอนการดำน้ำในครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม »