ติดต่อเรา

โรงแรมเชียงใหม่รอยัลครีค

โทร 09 9612 6918, 09 3645 4148
ฝ่ายการตลาดและการขาย 09 9612 6918
อีเมล์ : chiangmairoyalcreek@gmail.com
152/1-11 หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
www.chiangmairoyalcreek-crc.com